RAKETTI-hanke


RAKETTI (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto) on korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on pitkällä tähtäimellä toteuttaa korkeakoulujen johtamisen ja koko korkeakoululaitoksen ohjauksen käyttöön ajantasainen, kattava ja luotettava sekä automaattisesti päivittyvä tietopohja korkeakoulujen tutkimus- ja opetustoiminnasta. Hanke koostuu neljästä osahankkeesta:

  • KOKOA-osahanke keskittyy korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön tukeen, oppaisiin  ja koulutukseen.
  • OPI-osahanke tukee yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella
  • TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen.
  • VIRTA-projektissa rakennetaan korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja.

Hanketta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

 

NEW hankkeen tulosesite on julkaistu.

Hankkeen loppuraportit on julkaistu.

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 28.3.2014 Heurekassa, Tikkurilassa. Katso lisätietoja tilaisuudesta.

Lue hankkeen uusin uutiskirje blogista!


Katso tapahtumat  RAKETTI-kalenterista

Korkeakoulujen tietomalli

Kartturi

Hankkeen perussetti -yleisesite

Kokonaisarkkitehtuurityön tuen materiaalit

 

 

 
Navigate space