RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä

Opetusministeriö on asettanut RAKETTI-hankekokonaisuudelle 4.6.2008 ohjausryhmän.

Ohjausryhmän tehtävänä on

  1. Määrittää ja hyväksyä hankkeen tavoitteet ja aikataulu.
  2. Määrittää periaatteet, joilla korkeakoulut osallistuvat eri osahankkeisiin ja niiden toteutukseen sekä niihin liittyviin kustannusvastuisiin.
  3. Hyväksyä osahankkeiden aikataulut ja toteutussuunnitelmat.
  4. Päättää hankkeessa tarvittavista alaryhmistä ja nimetä niiden jäsenet.
  5. Ohjata ja seurata hankkeen ja sen osahankkeiden toteutusta ja budjettia.

Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmä suorittaa tehtävänsä virkatyönä.

Ohjausryhmän kokoukset vuonna 2013 pidetään

Ohjausryhmän pöytäkirjat.


Korkeakoulujen tietohallinnon kehittämisen tulevaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut keskustelun pohjaksi muistion siitä, miten tulevaisuudessa korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisillä toimenpiteillä kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuutta ja yhteentoimivuutta. Muistiota on esitelty korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa 22.11.2011 sekä Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen –seminaarissa 29.3.2012. Muistiota on kehitetty yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tiedelaitoksilta pyydettyjen kommenttien perusteella, ja sitä hyödynnetään ministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulos- ja tavoiteneuvotteluissa.

Muistiolla on vaikutusta RAKETTI hankkeeseen ja siten muistiota käsitellään RAKETTI ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa 2012.

Lisätietoa: Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari marraskuu 2011.

.