RAKETTI-Pelisääntöryhmä

Ryhmä toimi vuoden 2011 aikana. Ryhmän loppuraportti on luettavissa.

Tavoitteet

Ryhmä laati ehdotuksen hankekauden jälkeisiksi korkeakoulujen yhteistoiminnan pelisäännöiksi korkeakoulujen toimintaa tukevissa tietohallinnon kehittämishankkeissa. Ryhmä valmisteli ehdotuksen korkeakoulujen väliseksi sopimukseksi, jossa kuvataan yhteistoiminnan ja palvelutuotannon organisointimallia, sen yhteisiä ja toisaalta korkeakoulukohtaisia osioita ja vaihdantatalouden malleja korkeakoulujen yhteisissä opinto- ja tutkimushallinnon tietohallinnon palveluissa.

Organisaatio

Ryhmän puheenjohtajana toimi Kati Kettunen (HY). Ryhmään oli koottu korkeakoulujen johdon, IT-johdon, opinto- ja tutkimushallinnon johdon edustajia, sekä tulevaan yhteistoimintaympäristöön liittyviä osapuolia kuten kirjastojen, opetushallituksen ja CSC:n edustajat.

Ryhmän kokoonpano

Keväällä 2011 sihteerinä toimi Soile Pylsy, CSC.

Dokumentit

Muut dokumentit: