KOKOA-koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmän asettaminen ja tehtävä

RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä asetti kokouksessaan 15.2.2010 hankkeen puitteissa tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä koordinoimaan työryhmän, KOKOA-koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmän tehtävää on tarkennettu 11.9.2012 pidetyssä Raketti-ohjausryhmän kokouksessa. Ryhmän tehtäviksi esitetään 1) Raketti-osahankkeiden välinen koordinointi 2) arkkitehtuurimenetelmien kehittäminen ja koulutuksen tukeminen 3) arkkitehtuuriperiaatteiden kokoaminen 4) tietovarastofoorumitoiminnan tukeminen ja 5) kokonaisarkkitehtuuribudjetin kohdentaminen.

Koordinaatioryhmän kokoonpano

Koordinaatioryhmään on haettu kokonaisarkkitehtuuripilotin edustaja, kokonaisarkkitehtuurikoulutuksen asiantuntijoita, toisten RAKETTI-osahankkeiden ohjausryhmien puheenjohtajia, molemmilta korkeakoulusektoreilta korkeakoulun johdon edustajat, laatutyön edustaja, koordinaattoritahon CSC edustaja sekä IT-pääsihteerit edustamaan IT-johtoa.  Ohjausryhmä nimitti koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi Ilmari Hyvösen opetusministeriöstä.

Koordinaatioryhmän jäsenet 2012-2014:

Koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma

Koordinaatioryhmä on laatinut toimintasuunnitelman, joka on hyväksytty Raketti-ohjausryhmän kokouksessa 11.9.2012.