Palaverimuistio 20.8.2013

Paikalla:

Puheenjohtaja: Sari Koski-Kotiranta HY
Kirjuri: Soile Pylsy CSC

Muistio

Esittelyt

Keskustelua: vanhan tenttiksen kehitys vai uuden tekeminen?

 1. HY ja TaY ovat uuden puolesta
 2. Uusi
  1. Uuden tekeminen vaatii määrittelytyötä ja projektointia
  2. CSC:n kutsuttava koolle projektin aloituskokous
  3. Korkeakoulut mukaan vaatimusmäärittelyyn, CSC voisi koordinoida
  4. Korkeakoulut etsivät projektille annettavat resurssit seuraavaan palaveriin, CSC määrää koordinaattorin, tehdään projektisuunnitelma
 3. Uutta tehtäessä on on selkeä ajatus siitä millaise tentin haluamme tarjota, ettei projekti leviä liikaa
 4. Projektin aloituskokouksen suunnittelupalaveri CSC:llä
  1. HY, TY, TaY ja Hanken
  2. Tulevan kokouksen päämäärä
  3. Mitä kokouksessa pitää päättää ja ketä siellä on oltava mukana
  4. Alustusta varsinaiselle kokoukselle
  5. Kaikki korkeakoulut muistettava!
 5. Projektin rahoitus. Konsortio? Olisiko mahdollista saada ulkoista rahoitusta esim. ministeriöstä?
  1. CSC ottaa selvää
  2. Ei pelkkää teknistä kehitystä, vaan toiminnan tehostamista ja uusien käytäntöjen käyttöönottoa ja tutkintojen läpäisyaikoja
 6. SYYSKUUSSA ALOITETTAVA

Tenttiksen tilanne

 1. Soile ja Ossi kertoivat tehdyistä muutoksista. Muutosten listaus laitetaan wikiin.
 2. TaY:n miltei valmis opettajan käyttöliittymä olisi pienellä vaivalla saatavissa vielä olemassa olevaan versioon
  1. Pauli laittaa elex-listalle tiedon määrittelystä
  2. Olisiko saatavissa mukaan olemassa olevaan versioon tänä syksynä?
 3. Ohjeistusta tarvitaan: Kuinka wiki toimii ja kuinka pääsee versionhallintaan?
  1. Asennusohjeet laitettava kuntoon

Aallon projekti / Oula

 1. TKK:lla ollut joskus SoftTutor, joka ei ollut menestys
 2. Kolme opiskelijaa palkattu projektiin jolle annettiin rahoitusta
 3. Testattu tenttiakvaariotoimintaa
 4. Pilottijakson ekat tentit tänään, pari tenttitilaa
 5. Myyvät tuloset tilaajalleen (smile) tarkoitus toimia ainakin pari vuotta
 6. Ajankohdallisti aika oikea projektille sekä uuden Tenttiksen kehittämiselle
 7. https://blogs.aalto.fi/uudetkoekaytannot/

HY / Anni

 1. Sähköistä tenttimistä olemassa
 2. Tiloja tulossa, tammikuussa tulossa pilotti
 3. Käytetäänkö omaa järjestelmää vai otetaanko Tenttis väliaikaisesti ennen uuden järjestelmän tulemista?
 4. https://wiki.helsinki.fi/display/sahkoinententti/Sahkoinen+tentti

Tenttien erikoisjärjestelyt ja turvallisuus

 1. Miten käsitellä tenttijöitä joilla on erikoisia vaatimuksia mm. lääkitys, sairaus tms?
 2. Entä huppupäiset tms tenttijät joiden identiteettiä ei voida vahvistaa?

Nykyinen järjestelmä

 1. Järjestelmän elinkaari?
 2. Kokonaisarkkitehtuuriajatus!
 3. Pienkehityksen ja nykyisen version ylläpito
  1. Järjestäydyttävä nykyisten käyttäjien kanssa!
 4. Yleiset sähköisen tenttimisen palaverit vs. Kohdennetut kehitysprojektin palaverit

 

Ajatuksia uuteen järjestelmään

Matemattiset kaavat, liitteet, oman koneen käyttö tentissä

Tenttien tilastointi, raportit ja yhteenvedot

Usean opettajan vastuulla olevat tentit, esteetön tenttitila

 

Huomiot CSC:lle