Tieteenalaluokitusta käytetään OKM:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Tieteenalaluokitus perustuu OECD:n T&K-toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman Frascati-Manualin FOS-luokitteluun.

Ks.Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 25.11.2010 tieteenalaluokituksesta ja ohje tutkimustoiminnan sijoittamisesta luokitukseen.

 

Luonnontieteet

111 Matematiikka

112 Tilastotiede

113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

114 Fysiikka

115 Avaruustieteet ja tähtitiede

116 Kemia

1171 Geotieteet

1172 Ympäristötiede

1181 Ekologia, evoluutiobiologia

1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia

1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

119 Muut luonnontieteet

Tekniikka

211 Arkkitehtuuri

212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

214 Kone- ja valmistustekniikka

215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka

216 Materiaalitekniikka

217 Lääketieteen tekniikka

218 Ympäristötekniikka

219 Ympäristön bioteknologia

220 Teollinen bioteknologia

221 Nanoteknologia

222 Muu tekniikka

Lääke- ja terveystieteet

3111 Biolääketieteet

3112 Neurotieteet

3121 Sisätaudit

3122 Syöpätaudit

3123 Naisten- ja lastentaudit

3124 Neurologia ja psykiatria

3125 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit

3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

313 Hammaslääketieteet

3141 Terveystiede

3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

315 Liikuntatiede

316 Hoitotiede

317 Farmasia

318 Lääketieteen bioteknologia

319 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

Maatalous- ja metsätieteet

4111 Maataloustiede

4112 Metsätiede

412 Kotieläintiede, maitotaloustiede

413 Eläinlääketiede

414 Maatalouden bioteknologia

415 Muut maataloustieteet

Yhteiskuntatieteet

511 Kansantaloustiede

512 Liiketaloustiede

513 Oikeustiede

5141 Sosiologia

5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

515 Psykologia

516 Kasvatustieteet

517 Valtio-oppi, hallintotiede

518 Media- ja viestintätieteet

519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

520 Muut yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet

611 Filosofia

6121 Kielitieteet

6122 Kirjallisuuden tutkimus

6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

6132 Kuvataide ja muotoilu

614 Teologia

615 Historia ja arkeologia

616 Muut humanistiset tieteet