Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän työskentelytila


Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön kokonaiskuva 2017: ka.csc.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä ohjaa ja seuraa korkeakoulujen ICT-palveluiden tavoitearkkitehtuurin luomista ja ylläpitoa; käy keskustelua ja tekee esityksiä CSC:ltä korkeakouluille ostetuista palveluista; toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä; seuraa, ennakoi ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaikutuksiin yhdessä OKM:n kanssa; ja OKM:n niin päättäessä hoitaa myös muita tehtäviä.

 

  1. Seuraava kokous on tiistaina 24.10.2017 kello 9–12, opetus- ja kulttuuriministeriössä (nh. Väinämöinen, Meritullinkatu 10): asialista
  2. Edellinen kokous 29.8.2017: muistio
  3. Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu vuoden 2017 loppuun saakka (OKM072:00/2014); Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-ohjausyhteistyö vuonna 2017 (ka.csc.fi)

Tehtävät

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävä on:

  1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin.
  2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulkujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi
  3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat.
  4. Toimia FUNET-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen FUNET vuosikokous kaikille FUNETia käyttäville organisaatioille.

Jäsenet

Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto
Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopisto
Mika Silander, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

varajäsenet

Asiantuntijat

Janne Kanner, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Ilmari Hyvönen, at minedu.fi, +35829 5330 117

Sihteeri Antti Mäki, at csc.fi, +35850 4309 119

Navigate space