Rooli- ja valtuutuspalvelu on KaPA-ohjelman yksi neljästä kehityshankkeesta. Rova –palvelulla tarkoitetaan sähköistä asiointipalvelua ja rekistereitä,  joiden avulla henkilölle annetaan valtuudet toimia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. 

Esimerkkejä Rova- palvelusta. Lapsen huoltaja voi asioida alaikäisten huolettavien lastensa puolesta tai vastaavasti hoitaa iäkkäiden vanhempiensa asioita. Maistraatin määräämä edunvalvoja voi asioida sähköisesti viranomaisten tai yritysten kanssa.

Rova-palvelussa luodaan sähköisesti valtakirja, jolla aikuinen voi valtuuttaa luotettavan henkilön tai yrityksen hoitamaan erikseen määriteltyjä asiota, kuten yrityksen kirjanpitoa tai asuntokauppaa, rajatuin ehdoin. Valtakirja tallennetaan valtuutusrekisteriin, josta valtakirjan tai valtuudet voi tarkistaa. Asiointi tapahtuu sähköisesti, turvallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti mobiili-laitteita tukien.

Kansalaisen palvelunäkymä eli käyttöliittymä Rova-palveluun voidaan toteuttaa henkilökohtaisen palvelunäkymän kautta, tällöin henkilö on vahvasti tunnistettu. Vahva tunnistus,  rooleihin ja valtuuksiin perustuvat palvelut luovat mahdollisuuden aivan uusille toimintatavoille ja prosesseille, joita voidaan automatisoida käyttäjälle näkymättömiin taustaprosesseihin.  Prosesseihin voidaan liittää henkilötietoja, osoitteita ja tarkistuksia  julkisista tietorekistereistä (Vero, Kela, Väestörekisterikeskus, Kaupparekisteri ym.) sekä liittää luotettavaa oheistietoja asioinnin ja lomakkeiden pohjatiedoiksi.

Kuinka Rova-palveluissa edetään

Rova-hanke on suunnitteluvaiheessa. Isoa Ronsua pitää paloitella pienempiin palasiin, jotta saamme  ensimmäiset Rova-palvelut ketterästi toteutettua.  Ensivaiheessa hyödynnämme nykyisiä  perustietorekistereitä. Viranomaisten perusrekistereistä voidaan varmistaa lapsen huoltajuus ja yritysten kaupparekisteritiedot.  Terveyden huollon KANTA-rekisteriä voidaan hyödyntää terveyden hoitoon liittyvissä sähköisissä palveluissa.  Samaan aikaan suunnitellaan teknistä toteutusta ja rakennetaan pohjaa kansalliselle valtuutus-rekisterille, josta sähköiset valtuutukset ja valtakirjat voidaan turvallisesti tarkistaa.  KaPA-ohjelman palveluväylä, palvelunäkymä, vahva tunnistus ja Rova-palvelut pitää synkronoida  saumattomasti toisiinsa, jotta kokonaisuus ja toimintaprosessit toimivat keskenään käyttäjälähtöisesti ja turvallisesti. KaPa –ohjelman kokonaisuus on tuotannossa vuonna  2017 ja kehitys jatkuu ketterin menetelmin.

Opitaan virheistä, korjataan ja kehitetään yhdessä palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi.

 

                       

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuuri -yksikössä  hankepäällikkönä.