3.5. Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

Tämä on vanha käsikirja.

3.5. Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO 5, täydennyskoulutus:

Täydennyskoulutuksen tiedonkeruut perustuvat vakiintuneisiin Kota-määritelmiin. Täydennyskoulutuksen tiedonkeruita tullaan tulevina vuosina tarkentamaan.

3.5.1. Kerättävät tiedot

Täydennyskoulutuksen tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

3.5.1.1. Koulutuksia

Kuvaus

Kalenterivuoden aikana käynnissä olleiden koulutusten lukumäärä.

Tiedon muoto

Tieto kokonaislukuna, esim. "78".

3.5.1.2. Osallistujia

Kuvaus

Osallistujamäärällä eli aloittajamäärällä tarkoitetaan kalenterivuoden aikana kurssin aloittaneiden henkilöiden lukumäärää. Sama henkilö voi esiintyä vuotta ja yliopistoa kohden useammin kuin kerran.

Tiedot kerätään erikseen naisista ja miehistä.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kaksi kohtaa:

  1. Täydennyskoulutukseen osallistuneet miehet
  2. Täydennyskoulutukseen osallistuneet naiset

Tieto kokonaislukuna, esim. "203".