Yliopistolaki luettavissa kokonaisuudessaan Finlexistä. Ammattikorkeakoululaki kokonaisuudessaan Finlexissä.

 

Yliopistolaki 558/2009

51 § (12.8.2011/954)
Seuranta ja raportointi

Yliopiston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot ministeriön päättämällä tavalla.

 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014

45 §
Seuranta ja raportointi

Ammattikorkeakoulun tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot ministeriön päättämällä tavalla.