Oodi-konsortion vuoden 2015 toimintakertomus on hyväksytty konsortion johtoryhmän kokouksessa 8.4.2016. Julkaistavaan versioon toimintakertomuksesta voi tutustua tästä linkistä.