In English: University of Helsinki Instructions regarding the home university

På svenska: Helsingfors universitet som hemuniversitet

Ohje kotiyliopistona

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) haku Helsingin yliopiston opiskelijoille

Joustava opinto-oikeus eli JOO-oikeus tarjoaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi valinnaisen (sivuaine)kokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

JOO-oikeus lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia:

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, ja opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana Helsingin yliopistossa, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Hakuajat

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille on kaksi vuotuista kiinteää hakuaikaa:

Mikäli hakuajan päättymispäivä ei ole arkipäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä. Opiskelija saa tiedon puoltopäätöksestä kuukauden kuluttua

Huom: Mikäli kohdeyliopiston hakuaika päättyy ennen 30.4 tai 31.10 tulee opiskelijan tehdä hakemus Joopaksessa ja ilmoittaa poikkeavasta hakuajasta sähköpostitse liikkuvuuspalveluihin osoitteeseen joo(at)helsinki.fi viimeistään kuukausi ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. 


Tohtorikoulutettaville
hakuaika on jatkuva 1.8.2018 alkaen. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.

 

Puoltamisen kriteerit 

JOO-opinto-oikeuden puollot tehdään seuraavilla kriteereillä:

Hakulomake

Sähköinen hakulomake löytyy Joopas -verkkopalvelusta (muista toimittaa myös pyydetyt hakemuksen liitteet):  Linkki JOOPAS-verkkopalveluun

Jotkut yliopistot eivät käytä Joopas -verkkopalvelua, vaan ainoastaan paperista hakulomaketta (Linkki:  Paperinen hakulomake, katso paperihakemusta käyttävien yliopistojen lista tästä: Yleisohjeet)  Jos haet joo-opinto-oikeutta paperisella hakulomakkeella, tulee sinun skannata täytetty ja allekirjoitettu hakulomake ja lähettää se määräaikaan mennessä osoitteeseen: joo@helsinki.fi

JOO hakemuksen liitteeinä tulee toimittaa:

1.Opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä pakollisia ja valinnaisia opintoja aiot suorittaa ja olet jo suorittanut. Merkitse opintosuunnitelmaasi selvästi JOO-opintojen osuus valinnaisista opinnoistasi. Lisätietoja HOPS:sta koulutusohjelmittain: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/henkilokohtainen-opintosuunnitelma-hops. Ohessa yksi HOPS-malli:

2. Opintosuoritusote (epävirallinen, weboodista tilattu riittää).

3. Jatko-opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteenä oppiaineensa vastuuprofessorin hyväksyntä opintosuunnitelmalleen.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

JOO-opinto-oikeudet ja -puollot opintokokonaisuuksiin myönnetään enintään kahden vuoden määräajaksi ja opiskelijalla on oikeus suorittaa vain niitä opintoja, joita varten opinto-oikeus on myönnetty / puollettu.

JOO-opintosuoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritettujen JOO-opintojen opintosuoritusote toimitetaan rekisteröintiä varten opiskelijapalveluihin tiedekunnan hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Opintojen hyväksilukeminen tutkintoon on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoja JOO-opinnoista ja niihin hakemisesta, ota yhteyttä Liikkuvuuspalveluihin https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/liikkuvuuspalvelut