Korkeakoulut ovat antaneet luvan VIRTA-aineiston luovuttamiseen Tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalveluun. Aineisto on tutkijoiden käytettävissä FIONAssa lokakuusta 2017 lähtien. Tutkimuslupa VIRTA-aineiston käyttämiseen haetaan Tilastokeskuksen kautta ja korkeakoulut rekisterinpitäjinä vastaavat luvan myöntämisestä. FIONAssa käytettävissä oleva aineisto sisältää kattavasti VIRTAn tietosisällön ja tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Lisätietoja FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelusta.

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat


Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessaKorkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksetUrbaania kasvua -tutkimusPerhesuhteiden vaikutukset taloudelliseen päätöksentekoon
Määräaika tutkimusluvalle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.202024.3.202022.5.2020
Aalto-yliopistoxx
xxx
Arcada yrkeshögskolanx

x

Centria amkx

x
x
Diakonia-amkx

x

Haaga-Helia amkx
Hankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
xxx
Helsingin yliopistoxxxxxx
Humanistinen amkx

xxx
Hämeen amkx

x
x
Itä-Suomen yliopistoxxxxxx
Jyväskylän amkx

x
x
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx

Kaakkois-Suomen amkx

xxx
Kajaanin amkx

xxx
Karelia-amkx

x

LAB-ammattikorkeakoulu


xxx
Lahden amk


-

Lapin amk


xx
Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
x
Lappeenrannan teknillinen yoxx
x

Laurea-amkx

xxx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-

Metropolia-amkx

x
x
Novia yrkeshögskolanx

xxx
Oulun amkx

xxx
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxxx
Polamk


-
x
Saimaan amkx

-

Satakunnan amkx
Savonia-amkx

x

Seinäjoen amkx

x
x
Taideyliopistoxx
xxx
TAMKx

x
x
Tampereen yliopistoxxxxx
Tampereen teknillinen yliopistoxx
-

Turun amkx

xxx
Turun yliopistoxxxxxx
Vaasan amkx

x

Vaasan yliopistoxx
xxx
Åbo Akademixx