Aika: klo 13.00-15.00

Paikka: https://connect.funet.fi/joopas

Johtoryhmän jäsenet kokouksessa:

Ava Engström, Hanken

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

Hanna-Leena Lyhdeniemi ja Sini Ullgren, Tampereen teknillinen yliopisto

Mari Knuuttila, Aalto-yliopisto

Satu-Tuulia Vuoksenranta, Maanpuolustuskorkeakoulu

Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto, pj

Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

 

Agenda:

 1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat:
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja todettiin läsnäolijat (yllä)

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminenACP-kokous 27.3.2017. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 3. Ajankohtaiset kuulumiset yliopistoista:

  - Vaasan yliopistossa keskitytään Vaasan alueella korkeakoulukonsortion sisäiseen liikkuvuuteen, eivätkä mene virallisen JOO:n kautta laskutukseen. Pohditaan Joopaksen käyttöä ja suhtautuminen valtakunnalliseen JOO:hon ratkeaa ensi vuoden alussa valittavan uuden johtajan jälkeen. Paikalliseen liikkuvuuteen kaivataan valtakunnallista JOOta kevyempää prosessia, johon tulevat myös ammattikoreakoulut mukaan.

  - Tampereen teknillinen yliopisto: JOOPAS johtoryhmän edustaja on Hanna-Leena Lyhdeniemi. Kirsi Aalto siirtyi Tampere3-tehtäviin. Pääkäyttäjänä edelleen Sini Ullgren. Muuten ei muutoksia toiminnassa.

  - Maanpuolustuskorkeakoulu: JOOPAS johtoryhmän edustaja on Satu-Tuulia Vuoksenranta. Mialeena Pärssinen siirtynyt muihin tehtäviin MPKK:lla.

  - Taideyliopisto: Ei erityistä kuulumisia muuten kuin se, että kiinnostus Aalto-Artsista Teatterikorkeakouluun ja Kuvataideakatemiaan noussut erittäin paljon

  - Helsingin yliopisto: Siirrytty kaikissa tiedekunnissa samoihin hakuaikoihin, mikä on vähentänyt hakemustenmäärää. Osa hakemuksista on lähetty myöhästyneinä. On tärkeää selventää hakuaikoja ja niistä tiedottamista. Jatkuvan haun ja hakuaikojen käyttö aiheuttaa epätietoisuutta ja epäselvyyttä. Paperihakemusten JOO-hakemusten käsittely aiheuttaa paljon vaivaa ja mietitty voisiko edistää sitä, että kaikki käyttävät sähköistä hakua. Laskutusaikataulun venyminen (laskuja on tullut vasta syksyllä) on aiheuttanut sen, että laskujen käsittelyyn ei ole aikaa, kun ne tulevat sovitun aikataulun jälkeen. Tärkeä on sopia, miten toimitaan, jos laskut myöhästyvät. Keskustelussa todettiin, että tärkeä lähettää muistutus, jos laskuja ei lähetetä sovitussa aikataulussa. On mietitty muita JOOPAKSelle vaihtoehtoja, joissa käytettävyys olisi parempi.

  - Tampereen yliopisto: Tampereen alueen ristiinopiskelun etenee. Mikko Markkola on esitellyt ristiinopiskeluhanketta OHA-foorumissa. JOO-sopimuksen muokkaaminen ristiinopiskelun näkökulmasta on ollut esillä.

  - Turun yliopisto: Laskutuksen tekemiseen ajallaan tärkeä kiinnittää huomiota, jos laskutus ei tule ajalleen, pitää muistuttaa asiasta. Turun yliopiston ja Åbo Akademin vaihto-opiskelijoiden liikkuvuuteen tehdään oma ilmoittautumisprosessi. Tässä käytetty samaa verkostosovelluksen pohjaa, joka käytössä Turun alueen korkeakoulujen liikkuvuudessa. Vaihto-opiskelijoiden prosessissa käytössä vain kohdekorkeakoulun käsittely

  - Aalto-yliopisto: Helsingin yliopiston siirtyminen hakuaikoihin on vaikuttanut prosessiin ja opiskelijat ovat olleet epätietoisia asiasta.

  - Hanken: Ei mitään erityistä uutta Hankenilta. Yhteistyöopinnot tuo haasteta- mikä kuuluu joo-laskutuksen piiriin ja mikä ei. siksi toivotaan kevytjoopasversiota. Toivotaan laskutuksen toimittamista ajallaan keväällä.

4. Budjetti ja toimintasuunnitelman 2017 tilanne:


Ristiinopiskeluhankkeen kuulumiset:

Muut asiat:

Liitteet:

Tilannekatsaus 2017