På svenska: ePUK

Henkilökohtaistaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) luominen ja ylläpitäminen ovat ammatillisen koulutuksen keskeisiä toimintaprosesseja. Henkilökohtaistamisen tueksi rakennetaan digitaalinen eHOKS-palvelu, joka mahdollistaa HOKS-tietojen katselun ja jakamisen Opintopolun kautta.

eHOKS on näkymä HOKS-tietoihin Opintopolussa

eHOKS kokoaa HOKS-tietoja valtakunnalliseen tietovarantoon. HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omassa opintohallintojärjestelmässä. Niistä lainsäädännössä määritellyt eHOKS-tiedot siirretään tietovarantoon rajapintojen kautta. Opintopolun kautta tietovarantoon siirrettyjä tietoja voi katsella ja jakaa.

eHOKSissa oppijat ja koulutuksen järjestäjät voivat katsoa HOKS-tietoja yhdestä paikasta riippumatta siitä, kenen koulutuksen järjestäjän opiskelijana HOKS on alun perin tehty. Oppijalle palvelu tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietojaan haluamilleen tahoille esimerkiksi hakeutuessaan koulutukseen jatkamaan kesken jääneitä opintoja tai hakiessaan koulutus- tai oppisopimustyöpaikkaa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää tietoja tarpeelliseksi katsomallaan tavalla esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelun tukena. Tavoitteena on, että myös työpaikan toimijoilla eli vastuullisella työpaikkaohjaajalla ja osaamisen arvioijana toimivalla työelämän edustajalla olisi mahdollisuus nähdä HOKS-tietoja eHOKS-palvelun kautta niiltä osin, kuin heillä on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

Palvelun keskeisiä tavoitteita:

eHOKSin käyttöönotto ja tietosisältö

eHOKS-palvelu ja sen tietosisältö pohjautuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Linkit eHOKSin tarkempaan tietosisältöön sekä tiedonsiirron kehittämisessä tarvittavaan dokumentaatioon löytyy palvelukortista.

Tutustu myös:


Neuvonta koulutuksen järjestäjille

Koulutuksen järjestäjät voivat ottaa kaikissa eHOKSiin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi. 

Palvelua kehitetään yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa

eHOKSin suunnittelutyö alkoi syksyllä 2017. Hankkeessa on ollut alusta saakka mukana useita koulutuksen järjestäjiä. 

Kehitystyön perustana on hankeryhmän tuottama henkilökohtaistamisen toimintamalli ja HOKS-tietosisältö. Ensimmäisen vaiheen keskeisimpiä asioita ovat tiedonsiirron toteutus sekä tietojen katselun ja jakamisen mahdollistaminen. Palvelua on tarkoitus kehittää edelleen käyttöönoton jälkeen saadun palautteen ja jo kehitysvaiheessa esitettyjen jatkokehitystoiveiden perusteella.

Hanketyöstä vastaavat eHOKS-hankeryhmä (pj opetusneuvos Seija Rasku, OKM) ja projektiryhmä (pj opetusneuvos Pekka Matikainen, OPH).