Kaikissa Oodi-yliopistoissa on Oodi-projektivastaava, joka toimii linkkinä yliopistojen asiantuntijoiden ja Oodi-konsortion välillä.

Oodi-postilista kannattaa laittaa muodossa (at). Yliopiston postilistan käyttötarkoitus: muiden yliopistojen ja CSC:n yhteydenotot poikkeustilanteissa, joissa on tiedotettava projektivastaavan lisäksi laajemmalle joukolle yliopiston Oodi-asiantuntijoita. 

Aalto-yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

Helsingin yliopisto

Päivitetty 8.6.2020

Itä-Suomen yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

Lapin yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Päivitetty 18.3.2020

Oulun yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

Vaasan yliopisto

Päivitetty 18.3.2020

Svenska handelshögskolan

Päivitetty 07.10.2020'

Taideyliopisto

Päivitetty 18.3.2020