Oodin kehittäminen

Oodi-järjestelmän kehittämisestä vastaa Oodi-konsortio ja kehittämishankkeita koordinoi CSC:n OHA-ryhmä ja sen asiantuntijat. Kehittämispalvelun tavoitteena on huolehtia Oodi-järjestelmän jatkuvuudesta ja palvelevuudesta Oodi-konsortion työvaliokunnan hyväksymien kehittämisperiaatteiden mukaisesti

Kehitysprojekteja toteutetaan sekä Oodi-konsortion yhteisinä että myös yksittäisten Oodi-yliopistojen tai yliopistoryhmien toimesta.

Konsortion kehittämispalveluun kuuluu työvaliokunnan hyväksymien Oodin kehittämisperiaatteiden mukaisten toimien suunnittelu, käynnistäminen sekä projektinhallinta kulloisenkin kehittämisbudjetin mukaisesti. Konsortion jäsenet nimittävät konsortion omiin kehityshankkeisiin asiantuntijoita palveluntuottajan pyynnöstä.
Yliopistojen omiin Oodin kehittämishankkeisiin konsortio tarjoaa OHA-ryhmän kautta mm. projektipäällikkö- ja asiantuntijapalveluja.